Bio ActiW ZWALCZA KORONAWIRUSA PRZEZ ZAMGŁAWIANIE

Polskie firmy Bio ActiW i BioMedAqua jako jedne z pierwszych firm na świecie zleciły badania, które miały sprawdzić czy kwas podchlorawy jest w stanie zwalczać koronawirusa poprzez zamgławianie, tak zwaną suchą mgłą  – w krótkim czasie i w warunkach bezpiecznych dla człowieka. Badania zostały wykonane na produkcie Bio ActiW (stężenie 0,02%)  we wrześniu 2020 roku w Państwowym Instytucie Badawczym – PIWet- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Wykazały one, że w czasie dezynfekcji (poprzez zamgławianie) maseczki z naniesionym  koronawirusem (PEDV) wynoszącym tylko 60 sekund, działanie wirusobójcze wyniosło  już 90-92%. W takich warunkach zamgławiania, maksymalny poziom chloru w kabinie dezynfekcyjnej, w której prowadzone były badania nie przekraczał 0,7 mg/1 m³ (fot.2). Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Ministra Pracy z dnia 12 czerwca 2018 roku – takie stężenie chloru jest nieszkodliwe dla ludzi .

Badania laboratoryjne wykonane w maju i listopadzie 2020 roku według nowej normy EN 17272 (dezynfekcja poprzez zamgławianie), wykazały bardzo dużą skuteczność: ponad 99,9999%. roztworu Bio ActiW  w zwalczaniu groźnej bakterii chorobotwórczej: Staphylococcus aureus, umieszczonej na metalowych płytkach oddalonych kilka metrów od urządzenia zamgławiającego.

Inne badania wykonane w listopadzie 2020 roku przez firmę Agro Smart Lab wykazały dużą skuteczność w zwalczaniu w powietrzu bakterii i grzybów (w tym Penicillium czy Cladosporium, których  zarodniki są bardzo alergenne) w warunkach biurowych poprzez zamgławianiem produktem Bio ActiW (fot. 3).

W jednych i drugich badaniach użyto większą ilość środka na 1 m³ niż w badaniach w Państwowym Instytucie Badawczym PIWet. Nie zostało jednak przekroczone NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe) dla chloru, wynoszące 1,5 mg/1 m³

Fot. 2. Czujnik chloru w powietrzu. Przy dawce 0,25 litra roztworu Bio ActiW na 10 m2 stężenie chloru w powietrzu nie przekracza 0,2 ppm = 0,6 mg/1 m3
Fot. 3. Analiza jakości powietrza przed i po dezynfekcji biura

BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

Bio ActiW 500 posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej (P-BŻ-6071-06/20/G) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt o zadeklarowanym przez producenta składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Bio ActiW 500 posiada Atest Higieniczny (B-BK-60210-0825/20) wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaświadczający, że produkt nadaje się do dezynfekcji wody przeznaczonej do picia dla ludzi i zwierząt.

Przeprowadzone badanie dermatologiczne na grupie 25 ochotników nie wykazało wystąpienia alergii na substancję aktywną. Potwierdza to, że środek jest dobrze tolerowany przez skórę i nie wykazuje właściwości drażniących, ani uczulających. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium  metodą h-RIPT.

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM I INNYMI CHOROBOTWÓRCZYMI PATOGENAMI W MIEJSCU PRACY I W DOMU

Powyższe wyniki badań wskazują, że można w bezpieczny sposób ograniczać ryzyko związane z infekcją wirusa SARS CoV- 2 czy innymi chorobotwórczymi wirusami, bakteriami lub grzybami. Aby dezynfekcja poprzez zamgławianie była skuteczna, musi być wykonana za pomocą urządzeń, które wytwarzają odpowiedniej wielkości krople (poniżej 10 mikronów). Takie mikrokrople tworzą tzw. suchą mgłę. Nie powoduje one zawilgocenia powierzchni, gdyż tak małe krople zachowują się podobnie jak gaz, nie przylegają do powierzchni, ale się od niej odbijają. Dzięki temu dezynfekcja powietrza i powierzchni za pomocą suchej mgły jest bardzo skuteczna, ponieważ kwas podchlorawy unosi się długo w powietrzu i dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zabijając po drodze patogeny.

PEŁNA DEZYNFEKCJA

Do dezynfekcji za pomocą suchej mgły można używać specjalne urządzenia wytwarzające mikrokrople za pomocą dysz powietrzno-wodnych, lub zamgławiacze ultradzwiękowe, czy nawet nawilżacze ultradźwiękowe, ale te ostatnie nadają się tylko do małych powierzchni.

W powyższych badaniach laboratoryjnych, gdzie wykazano bardzo dużą redukcję patogenów zastosowano około 500 ml roztworu Bio ActiW o stężeniu 0,02% na każde/10 m². Taką ilość środka zalecamy do przeprowadzania pełnej dezynfekcji pomieszczeń, gdzie przebywali chorzy ludzie lub osoby były na kwarantannie. Warto również stosować taką formę dezynfekcji w szatniach, gdzie ludzie przebywają tylko kilka minut. Przy takiej ilości środka zawartość chloru w powietrzu może przekraczać 0,7 mg/ mg/1m³, ale nigdy nie przekracza 1,5  mg/1m³. Oznacza to że nie jest przekroczone Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh). Zgodnie z Rozporządzeniem z 12 czerwca 2018 roku, w takich warunkach pracownik może przebywać do 15 minut bez negatywnego wpływu na zdrowie. W warunkach domowych można wykonać taka pełną dezynfekcję, ale musi być odpowiedniej wydajności zamgławiacz czy nawilżacz. Podczas zamgławiania i godzinę po procesie dezynfekcji pokój musi być zamknięty. Nie należy przebywać w takim pokoju, chociaż kilkuminutowy pobyt jest dopuszczalny. Po procesie dezynfekcji pokój należy przewietrzyć.