preloader

Systemy kamer do zdalnego pomiaru podwyższonej temperatury

Home > Kamery termowizyjne

Gorączka jest jednym z głównych objawów stanu chorobowego u ludzi. Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem w kontekście temperatury ciała jest wykorzystanie kamer termowizyjnych. Urządzenia te pozwalają na błyskawiczny i bezkontaktowy zdalny pomiar podwyższonej temperatury, zliczanie i rejestracja osób, wykrywanie braku maseczki, rozbudowane statystyki. Oferowane przez nas systemy możemy łatwo integrować z rozwiązaniami kontroli dostępu jak bramki obrotowe i uchylne, drzwi posiadające blokadę elektryczną, śluzy bezpieczeństwa, systemami CCTV oraz SSWiN.

IS FLOW Guard

IS Personal Guard

IS PRO Guard