preloader

ActiW Pool - Candora Polska - Systemy biodezynfekcji i ochrony zdrowia

ActiW Pool

Actiw Pool jest produktem, który w technologii dezynfekcji obiektów basenowych ma ogromny potencjał – gdyż pozwala jednocześnie realizować kilka zadań.
Dzięki wyjątkowym cechom możemy dezynfekować bezpośrednio okolice niecek basenowych, bez obawy, że preparat dostanie się do wody. Jednocześnie Bio Acitw nie pozostawia smug i nacieków, ponieważ nie zawiera soli alkalicznych (jak większość preparatów). Nie jest lotny, więc ma długi czas ekspozycji. W stężeniach do 300 ppm nie wymaga spłukiwania. Usuwa naloty z wapnia i magnezu oraz sodowe.